C the Future

Wij de 3D Makers Zone, Bouwlab R&Do, MAAK Haarlem en Gemeente Haarlem zijn de initiatiefnemers van het C-district in Haarlem en nodigen je uit om samen met ons te bouwen aan een innovatieve, digitale en circulaire regio. Het C-district is volop in ontwikkeling. Om deze ontwikkeling vorm te geven, richten we ons op een concreet evenement waarin we al in 2023 samen kunnen werken: C The Future. En dat doen we graag samen met jou. C The Future is hét tweedaagse evenement waar technologie, digitalisering, circulariteit, leren en innovatie samenkomen.
Hier kunnen bedrijven, onderwijsinstellingen en bewoners uit de regio kennismaken met de nieuwste toepassingen en producten. Je kunt in contact komen met de nieuwste technologieën en deelnemen aan het Skills-ontwikkelingsprogramma van de Smart Makers Academie, waar nieuwe makers, techneuten en pioniers worden opgeleid. Ontdek welke ontwikkelingen, mogelijkheden en innovaties relevant zijn voor de directe omgeving, de stad en de regio. Samen dragen we bij aan de ontwikkeling van kennis en werkgelegenheid, en een duurzame economie door bedrijven te betrekken bij de regionale uitdagingen en hun eigen bestaansrecht.

Laat je inspireren

Tijdens deze dag krijg je de gelegenheid om te luisteren naar inspirerende sprekers, experts en visionaire leiders uit verschillende sectoren. Deze sprekers delen hun inzichten, successen en lessen op het gebied van zakelijk leiderschap, technologische ontwikkelingen, duurzaamheid, beleidsvorming en meer.

6 okt

Business day

7 okt

Weekend day

Vrijdag 6 oktober – Business day 

De vrijdag van het evenement is gericht op de bedrijven (klein, midden- en grootbedrijf), overheden en kennisinstellingen. Het doel is inspiratie bieden, nieuwe perspectieven aanreiken en aanzetten tot samenwerking, skills ontwikkeling en actie.

Zaterdag 7 oktober – Weekend day

De zaterdag is bedoeld voor inwoners uit de regio die de rol van leerling, werknemer en consument vervullen. Het doel is gedragsverandering stimuleren, toekomstperspectieven bieden en kennis laten maken met nieuwe werkgelegenheid.

We richten dit evenement in op basis van de vijf landelijke transitieagenda’s voor een circulaire economie:

  • Bouw 
  • Biomassa en voedsel 
  • Maakindustrie 
  • Kunststoffen
  • Consumptiegoederen

Innovatie, vaardigheden en digitalisering vormen de rode draad.

Het C-district

Het C-district is een innovatief netwerk van partners uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. Door circulaire activiteiten te bundelen, barrières voor innovatie weg te nemen en creatieve co-creatie te stimuleren, creëren we een moderne zone tussen stad, mens en bedrijfsleven. Het C-district fungeert als een proeftuin waar circulaire oplossingen in de praktijk worden toegepast om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. 

Ondernemers, kennisinstellingen, overheden en burgers vinden elkaar in het C-district. Het hele jaar door zijn er activiteiten, samenwerkingen en projecten waar je aan kunt deelnemen of waar je kennis van kunt nemen. Het C-district is de enige plek binnen de MRA waar digitalisering, innovatie en circulariteit samenkomen in één gebied en netwerk. Samen met jouw bedrijf willen we hier meer van maken.

Bekijk de promo